TestoPlus

TestoPlus™ återställer dina testosteronnivåer till nivåerna från dina ungdomsår.

TestoPlus är ett effektivt näringstillskott, som hjälper att nå samma testosteronnivåer som man hade som ung. Hur fungerar det, hur används det, kan man gå ned i vikt med det? Läs nedan svaren till ofta förekommande frågor.

Vad är TestoPlus™?

TestoPlus är ett näringstillskott bestående av naturliga ingredienser, som då dagligen förbrukad, hjälper att öka på och upprätthålla kroppens testosteronnivå. En regelbunden förbrukning av TestoPlus- preparatet erbjuder flera olika sorters hälsoeffekter som påverkar mannens allmänna välmående och hälsa. TestoPlus ökar bland annat på testosteronproduktionen och fettförbränning samtidigt som den försnabbar utvecklingen av den naturliga muskelmassan, ökar ork, höjer energinivåerna och utöver allt faktiskt ökar den sexuella lusten.

Är TestoPlus -preparatet tryggt att använda?

TestoPlus -preparatet är fullständigt säkert. TestoPlus -preparatet består av 100% naturliga ingredienser och är en naturlig hjälp vid behandling och förebyggande av testosteronunderskott. Preparatet är producerat enligt säkerhets- och kvalitetsstandarderna som krävs i EU, och det är packat i ett paket som är lämpligt för ett näringstillskott. Du kan alltså bekymmerslöst använda TestoPlus -preparatet.

Hur fungerar TestoPlus -näringstillskottet?

TestoPlus består av naturliga ingredienser vilkas kombinerade effekt hjälper att höja kroppens testosteronnivå med utnyttjande av en helt naturlig process. Många ingredienser, såsom vitaminer, har vetenskapligt bevisats ha en verkan på testosteronnivåerna i kroppen. TestoPlus preparatet utnyttjar flera av dessa ingredienser och hur de verkar tillsammans. Du behöver alltså inte avnjuta mer än ett näringstillskott för att höja på din testosteronnivå.

Hur vet jag ifall TestoPlus -preparatet passar för mig?

TestoPlus -preparatet är ett näringstillskott för vuxna, över 18-åriga män, med syftet att förebygga och behandla testosteronunderskott. Produktionen av testosteron minskar hos män redan efter 30 årsåldern och testosteronnivåerna börjar alltså då sjunka. Ett underskott av testosteron kan orsaka många olika sorters symptom som påverkar mannens dagliga liv. Ifall du lider av ett testosteronunderskott kan TestoPlus hjälpa. Kom ändå alltid ihåg att konsultera med en läkare innan du börjar använda ett näringstillskott. Om du är på någon sorts medicinering, eller om du har en långtidssjukdom, konsultera en läkare innan du börjar använda TestoPlus -preparatet.

Hur används TestoPlus -preparatet?

TestoPlus -kapslarna levereras till kunden i en behändig förpackning, där de är lätta att sedan bevara. Den dagliga portionen av TestoPlus -preparatet är en kapsel, som rekommenderas att intas på morgonen med ett vattenglas. Kapseln rekommenderas också att tas i samband med en måltid. Notera dock att TestoPlus är ett näringstillskott, och ersätter alltså inte en mångsidig diet eller en hälsosam livsstil. Den rekommenderade dagliga dosen får inte inte heller överstigas.

TestoPlus™ hjälper dig - beställ förmånligt här!

Höj på din testosteronnivå och börja ett nytt liv!

Beställ nu

* Du betalar endast för fraktkostnader: 88 kronor

Hur vet jag ifall jag lider av testosteronunderskott?

Testosteronunderskott kan inte med säkerhet konstateras endast på basis av symptomen, utan diagnosen måste göras med att mäta testosteronvärdet från blodet. Klocktiden påverkar testosteronets mängd i blodet, så testet görs alltid på morgonen då testosteronhalten är som högst. På basis av symptomen kan man ändå ge råd för självhjälp, ifall en låg testosteronnivå misstänks.

Vilka symptom orsakar ett testosteronunderskott?

Produktionen av testosteron minskar hos män ofta redan efter 30 årsåldern och testosteronnivåerna börjar sjunka. Testosteronunderskott kan orsaka många olika sorters symptom som väldigt omfattande kan påverka hur mannen i allmänhet mår. Brist på energi och trötthet, såväl som en matt känsla är vanliga symptom på testosteronunderskott. Även nedstämdhet och irritation framkommer ofta, och en trasslig tankegång påverkar vidare hur man presterar i vardagen. Det kan även förekomma problem med minnet. Ett testosteronunderskott minskar även på sexlusten och kan försämra den sexuella prestationsförmåga. Hos många, syns även sänkningen av manshormonnivåerna som extrakilon eller till och med en märkbar övervikt.

Jag är först 43 år, kan jag lida av testosteronunderskott?

Ja. Mäns testosteronproduktion börjar sjunka redan efter 30-årsåldern. Hos andra kan testosteronnivåerna sjunka fortare än hos andra, och även symptomen framkommer i olika styrka och former beroende på personen. Många har noterat symptom relaterade till testosteronunderskott redan innan 40-årsåldern.

Nedgång av mäns testosteronnivå med åldern

 

Kan testosteronunderskott behandlas?

Testosteronunderskott kan även skötas enligt vård som läkaren ordinerar, såsom testosteroninjektion och -geler. Då tillhör behandlingen ofta regelbundna läkarbesök, med hjälp av vilka man följer upp på kroppens testosteronnivå och behandlingarnas effekter. Ofta är dock självhjälp redan tillräcklig och med ens egna handlingar kan man redan märkbart underlätta symptomerna. Det är ändå viktigt att utesluta andra potentiella källor till symptomen.

Hur länge tar det att TestoPlus börjar verka?

TestoPlus -preparatet börjar verka direkt efter att du börjat användningen. Att märka de konkreta förändringarna beror på personen. Vissa av användarna har berättat att deras energinivåer har blivit bättre inom bara några veckor. Flera användare har även berättat att de gått ned i vikt förvånansvärt snabbt efter användningens början. Detta är trots allt individuellt och en regelbunden användning är väldigt viktigt.

Hjälper TestoPlus att bygga muskler?

Ja, TestoPlus -näringstillskottet har konstaterats stöda en naturlig tillväxt av muskelmassa, såväl som en ökad fettförbränning. Många använder faktiskt TestoPlus -preparatet för att stödja muskelmassans tillväxt.

Kan jag gå ned i vikt med TestoPlus -preparatet?

Javisst. TestoPlus -preparatets naturliga ingredienser ökar fettförbränning och kan alltså hjälpa med att gå ned i vikt. TestoPlus reparerande effekt på ett testosteronunderskott kan hjälpa mot även många andra faktorer som påverkar övervikt. Många av våra användare har berättat att de är mer energiska efter att ha börjat använda preparatet och orkar därför även motionera mer. Det är ändå viktigt att minnas att TestoPlus är ett näringstillskott, och ersätter alltså inte en mångsidig diet eller en hälsosam livsstil.

Hjälper TestoPlus mig att prestera bättre i sängkammaren?

TestoPlus är ett näringstillskott som påverkar den generella hälsan, och förebygger och behandlar de med åldern utvecklande symptom och effekter som orsakas av testosteronunderskott. TestoPlus är alltså inte en potensmedicin, men det kan ha positiva effekter på sexlust och sexuell prestanda. TestoPlus höjer kroppens testosteronnivå, som har konstaterats ha en påverkan på mannens sexuella prestationsförmåga.

Kan jag äta normalt då jag använder TestoPlus - preparatet?

Ja. Användning av TestoPlus -näringstillskottet hindrar inte från att äta normalt, och att följa en mångsidig diet är något som är rekommenderas vid sidan om en hälsosam livsstil. Kom också alltid ihåg att konsultera din läkare innan påbörjan av ett näringstillskott.

Kan jag använda TestoPlus -preparatet samtidigt med andra preparat?

TestoPlus-preparatet rekommenderas ej för personer som använder medicinering mut blodkoagulering (Warfarin, Heparin eller Aspirin). Kom ändå ihåg att alltid konsultera med en läkare innan påbörjan av näringstillskottet. Om du tar mediciner eller har en långtidssjukdom, konsultera din läkare innan du börjar använda TestoPlus -preparatet.

Vad om jag glömmer ta TestoPlus -kapseln?

Ifall du glömmer ta din TestoPlus -kapsel på morgonen, kan du ta den senare under samma dag. Överstig dock inte den rekommenderade dagliga dosen (1 kapsel). Så ifall du igår glömde ta en TestoPlus -kapsel, ta inte under samma dag två kapslar för att ersätta den som du glömde. Om det en gång händer att du glömmer den dagliga dosen, kan du helt enkelt fortsätta använda preparatet som vanligt, alltså att ta 1 kapsel / dag. En bortglömd gång påverkar inte preparatets effekt.

TestoPlus™ hjälper dig - beställ förmånligt här!

Höj på din testosteronnivå och börja ett nytt liv!

Beställ nu

* Du betalar endast för fraktkostnader: 88 kronor